Kontakt

Wojciech Słomski
pok. 231
tel.: 022 5365428
fax.: 022 5365464
e-mail: lumenpoloniae@vizja.pl

Wydawnictwo:
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie
www.lumen-poloniae.vizja.pl; lumenpoloniae@vizja.pl

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Wydział Psychologii, Katedra Filozofii
01-030 Warszawa, ul. Pawia 55, p. 231
Tel. 0048-22- 536 45 28; Fax. 0048-22- 536 54 64

REDAKCJA:
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Wydział Psychologii, Katedra Filozofii
01-030 Warszawa, ul. Pawia 55, p. 231
Tel. 0048-22- 536 45 28; Fax. 0048-22- 536 54 64